hạn chế quyết định sai lầm

Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền, thậm chí rất nhiều tiền, thời gian, công sức, tổn hại niềm tin. Nhưng có rất nhiều người trong số chúng ta không chịu học hỏi đủ nhanh để gia tăng tỷ lệ quyết định thành công. Hoặc đa phần chúng ta khi đứng trước một quyết định nhưng bị chi phối bởi: Tham lam, sợ hãi, nóng vội, mẫu thuẫn với hệ giá trị, niềm tin giới hạn,…nên thường tỷ lệ quyết định thành công không nhiều. Cuộc sống ngắn ngủi nên hãy suy nghĩ đủ thấu đáo để ra quyết định thành công ngay từ lần đầu tiên, hạn chế những quyết định sai lầm.

Adam Thiên

Scroll to Top