Trọn bộ Oxford Bookworms định dạng Kindle có wordwise

Trọn bộ Oxford Bookworms định dạng Kindle ( azw3, Epub, Mobi) cho các bạn muốn trau dồi từ vựng.
Từ level 0- Level 6

Starter 250 words: Giá 100k. FREE

Level 1 –  400 words: Giá 100k

Level 2 – 700 words: Giá 100k

Level 3 – 1000 words: Giá 100k

Level 4 – 1400 words: Giá 100k

Level 5 – 1800 words: giá 50k

Level 6 – 2500 words: giá 50k

Giá trọn bộ: 500k thôi nhé các bạn :))
inbox để ép giá nha các bạn ^^

sách mẫu cho các bạn kiểm tra wordwise : https://goo.gl/ghqQWM

Hướng dẫn sử dụng tính năng wordwise

11 thoughts on “Trọn bộ Oxford Bookworms định dạng Kindle có wordwise”

Comments are closed.

Scroll to Top