English

cách học từ vựng tiếng anh hiệu quả nhất

Bạn có đang gặp khó khăn trong việc học từ vựng tiếng anh ? bạn đã thử nhiều phương pháp và tài liệu nhưng vẫn không cải thiện vốn từ của mình. Các bạn có muốn đơn giản hóa việc …

cách học từ vựng tiếng anh hiệu quả nhất Read More »

phương pháp học Effortless English hiệu quả nhất

Trong giáo trình Original Effortless English sẽ có 4 LEVEL (tương đương 40 bài học), mỗi bài học như vậy bạn sẽ học trong thời gian ít nhất 1 tuần. việc học đi học lại như vậy không chỉ giúp …

phương pháp học Effortless English hiệu quả nhất Read More »

English Cơ Bản 28

English Cơ Bản 28: Education

English Cơ Bản 27

English Cơ Bản 27: Find/Look for, Soon/Early/Earlier, Lời khuyên Nho Nhỏ

English Cơ Bản 26

English Cơ Bản 26: Nhung cum tu tu nhien  

English Cơ Bản 25

English Cơ Bản 25: Going Shopping

English Co Ban 24

English Co Ban 24: Other, Another, Nhà Hàng

English Co Ban 23

English Co Ban 23: Either, Neither

English Cơ Bản 22

English Cơ Bản 22: Hướng Dẫn Đường

English Cơ Bản 21

English Cơ Bản 21: Almost, Most, Never, Ever

Scroll to Top