Đỏ đen

Bất cứ điều gì chúng ta không thể kiểm soát được, thì đều có thể được coi là ĐỎ ĐEN, chính vì vậy với người này là đỏ đen nhưng với người khác được coi là cơ hội và ngược …

Đỏ đen Read More »

Loạn

Con người tối kỵ nhất là loạn chữ, loạn tâm, khi đối ngoại có thể làm hỏng việc, đối nội có thể ảnh hưởng đến khí huyết, làm mất đi sự hoạt động thông thường. Phàm là khi vui buồn, …

Loạn Read More »

Scroll to Top