Đỏ đen

Bất cứ điều gì chúng ta không thể kiểm soát được, thì đều có thể được coi là ĐỎ ĐEN, chính vì vậy với người này là đỏ đen nhưng với người khác được coi là cơ hội và ngược lại. Bạn càng giỏi thì khả năng kiểm soát của bạn càng tốt, đồng nghĩa với chất lượng cuộc sống của bạn càng cao.

#Adam_Thiên

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top