Trò chơi lớn

Hành trình tìm kiếm Chúa Giê Su

TRÒ CHƠI LỚN TRẠI GIÁNG SINH EMMANUEL   Chủ đề: HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM CHÚA GIÊSU CỦA VỊ VUA THỨ TƯ Địa điểm: Khuôn Viên Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Hạt Xóm Mới – GP Sài Gòn …

Hành trình tìm kiếm Chúa Giê Su Read More »

THIẾU NHI SỐNG KẾT HIỆP CÁC BÍ TÍCH

TRÒ CHƠI LỚN Chủ đề: THIẾU NHI SỐNG KẾT HIỆP CÁC BÍ TÍCH   Hình thức chạy trạm: Hình sao Thời gian: 2 giờ MỤC ĐÍCH Giúp các em Thiếu Nhi cùng nhau vui chơi và hiệp nhất với nhau …

THIẾU NHI SỐNG KẾT HIỆP CÁC BÍ TÍCH Read More »

Scroll to Top