sống đẹp

lễ phép

lễ phép

Lễ phép Xưa có một vị công tử, một hôm cung đi chơi với ông thầy học. Ra đường gặp một thằng bé bán kẹo chấp tay vái. Ông thầy học cúi đầu chào lại, công tử thấy vậy, hỏi …

lễ phép Read More »

Scroll to Top