Kích hoạt Litespeed cache cho nukeviet 4.3

Mặc định thì Nukeviet sẽ cache thông qua Files có đuôi .cache, nhưng nếu các bạn sử dụng hosting có hỗ trợ litespeed cache thì hiệu năng sẽ cao hơn nhiều. Các bạn chỉ cần thêm đoạn sau vào file .htaccess là sẽ kích hoạt Litespeed Cache thành công  trên Nukeviet

<IfModule LiteSpeed>
RewriteEngine On
CacheLookup Public on
## Lưu cache vào hai phương thức HEAD và GET
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^HEAD|GET$
# loại trừ một số trang không lưu cache
RewriteCond %{REQUEST_URI} !/(admin|users)
RewriteRule .* - [E=Cache-Control:max-age=120]
</IfModule>

các bạn có thể không cache cho 1 trang bất kì như sau:

RewriteCond %{REQUEST_URI} !/danh-muc/ten-bai-viet.html$

và để kiểm tra xem cache đã thành công chưa thì các bạn vào trang  https://www.webconfs.com/http-header-check.php để kiểm tra nhé. Nếu các bạn xem có thấy X-Litespeed-Cache => miss hoặc
X-Litespeed-Cache => hit thì đã thành công !

Hãy để lại bình luận nếu bạn gặp lỗi hoặc muốn chia sẻ thêm về bài viết này nhé !

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top