Sử dụng Morse cơ bản nhất

Sử dụng Morse cơ bản nhất trong sinh hoạt phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể

– Truyền tin là một trong các môn thích thú nhất trong sinh hoạt đoàn.

– Trong sinh hoạt mật mã Morse được dùng liên lạc khi ở xa tầm tiếng nói, hay mắt nhìn; chẳng hạn khi tập họp Ðoàn Sinh và đặc biệt trong các Hành Trình Đức Tin trại.

– Mặt khác, các mật thư được dùng trong Phong Trào,phần lớn đều quy thuận vào mật mã Morse.

– Ðặc điểm của mật mã Morse là để luyện tinh thần đồng đội; cùng học, cùng chơi, cùng truyền tin.
Morse cũng dạy tính cần cù nhẫn nại mà các thiếu nhi cần tập luyện.

Tải tài liệu Morse – Dấu đường cơ bản – 8 nút dây cơ bản : Download

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top