Oxford Bookworms Level 2 – 700 Words

Bộ truyện ngắn Oxford bookworms dành cho các bạn luyện từ vựng. Đặc biệt còn có wordwise cho các bạn nào dùng Kindle paperwhite. Thoải mái học từ vụng nhé Đầy đủ 3 file Azw3, Mobi, Epub Số lượng: 33 quyển Giá: 100k

sách mẫu cho các bạn kiểm tra wordwise : https://goo.gl/ghqQWM

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top