ví lưu trữ crypto có thật sự an toàn 1

Tất cả các loại ví lạnh (Hardware wallet, cold wallet), ví dụ như Ledge, Trezor, Safepal… đều không an toàn như bạn nghĩ đâu!

Các loại ví lạnh thật chất chỉ là công cụ để bạn tạo và lưu private key mà thôi. Nó không khác gì nhiều so với khi bạn dùng ví nóng (hot wallet, ví được tạo từ phần mềm).

Khi bạn mua một cái ví lạnh và bắt đầu đưa vào sử dụng, nó sẽ bắt bạn ghi chép và lưu lại 24 hoặc 18 hoặc 12 từ tiếng anh (ví dụ như là: apple, hot, cold, same, table, tree…). Tiếp theo nó bắt bạn tạo mã PIN sau đó kết nối ví lạnh với phần mềm trên điện thoại hoặc máy tính thông qua hình thức scan mã QR code, hoặc thông qua usb, hoặc thông qua micro sd card (tuỳ thuộc bạn xài của hãng nào).

Khi bạn tiến hành chuyển (send) một loại crypto nào đó đi thông phần mềm của hãng, nó sẽ bắt bạn dùng ví lạnh confirm các kiểu (nhập mã pin, scan QR code…) trước khi lệnh được thực hiện. Bạn cảm thấy được an toàn khi làm như trên?

Nếu một mai ví một lý do nào đó mà bạn bị mất cái ví lạnh đi, trong khi bạn còn giữ private key, thì bạn chỉ cần mua lại đúng loại ví lạnh mà bạn dùng trước đó là bạn có thể khôi phục lại ví của bạn. ====> Câu trả lời là đúng nhưng không đủ.

Mình ví dụ: bạn có 1 BTC, 4 ETH, 10 SOL được cất an toàn tại ví lạnh của bạn.

Private key mà bạn lưu giữ được tạo từ ví lạnh của bạn ở trên, bạn có thể dùng bất kỳ ví nóng nào (Metamask, Trust, crypto wallet, coinbase wallet,…) để phục hồi. Sau đó bạn có thể chuyển 1 BTC, 4 ETH, 10 SOL chính từ ví nóng đi mà không cần thông qua bước confirm (nhập mã pin, scan QR code…) từ ví lạnh gì cả. Bạn có nhận ra có gì đó sai sai ở đây?

Đúng như mình nói ở đầu bài viết, các loại ví lạnh thật chất chỉ là công cụ để bạn tạo và lưu private key mà thôi.

Vì vậy, nếu mà bạn bị hacker ăn cắp, hoặc bị lộ private key, xem như là bạn mất sạch tiền trong ví (lạnh hay nóng gì đều như nhau mà thôi).

Scroll to Top