7 bước đơn giản nhất sử dụng Memcached trên Hawk Host

7 bước đơn giản nhất sử dụng Memcached trên Hawk Host

1. Đăng nhập Cpanel và chọn Memcached  .

2. Nhấn vào Start Memcached  để kích hoạt Memcache

3. Nếu thành công bạn sẽ nhận được thông báo như sau:

Hiện tại thì Hawk Host sử dụng   Unix socket thay cho TCP socket để kết nối đến Memcached server và nó được cho là nhanh hơn 33% so với TCP socket.

Bạn hãy lưu ý đường dẫn Unix socket để sử dụng cấu hình cho file wp-config.php sau này.

4. Quay trở lại cpanel và chọn Select  PHP Version

5. Tìm và chọn mục Memcached 

6. Cấu hình WordPress  để sử dụng Unix Sockets

Đăng nhập vào wp admin => cài đặt và kích hoạt  plugin Memcached is your friend vì nó chạy tốt cho PHP 7.X và PHP5. Đây là cách đơn giản nhất để kết nói với memcached server 🙂

Sau đó copy đoạn mã bên dưới vào đầu của file  wp-config.php

$memcached_servers = array( 'default' => array(
'/home/huynhduy/.hostdata/memcached.sock:0')
);

Lưu ý port ở đây là 0 nhé . và nhớ thay thế đường dẫn /home/huynhduy/.hostdata/memcached.sock

7. Kiểm tra hoạt động của Memcached.

Các bạn vào Tools->Memcached. Bạn sẽ thấy Unix socket đang hoạt động ^^

Bạn đã kích hoạt thành công Memcached rồi đấy. Giờ thì kiểm tra xem tốc độ tải trang của website thôi nào !

Chúc các bạn thành công ^^

2 thoughts on “7 bước đơn giản nhất sử dụng Memcached trên Hawk Host”

    1. giờ thì không cần làm theo cách này vì plugin Litespeed cache có sẵn rồi nhé bạn

Comments are closed.

Scroll to Top