Trả về cho đúng

Trả về cho đúng:


Đã làm kinh doanh thì phải nghĩ và hành động như một người kinh doanh.


Đã làm một người bạn thì phải nghĩ và hành động như một người bạn đúng nghĩa.


Lúc nào cho đi là cho đi. Lúc nào thu lại là thu lại. Phải rõ ràng.


Bước vào thương lượng đàm phán thì tôi sẽ dùng đúng chiến lược, chiến thuật đàm phán để đạt thỏa thuận mang lại lợi ích cao nhất cho cả 2 bên trong tương lai. Không phải cứ qua loa đại khái vì tình cảm hay vì tính sĩ diện.


Nhưng khi đã bước ra khỏi bàn đàm phán thì tôi có thể tặng cho người kia một món quà tương đương số tiền tôi vừa cắt giảm được trong đàm phán. Vì lúc này chúng tôi là bạn của nhau. Tôi quý mến họ, nên tôi tặng quà cho họ. Lúc này, lợi ích cao nhất là tình bạn của chúng tôi.


Người ta cứ hay nhầm lẫn. Vào kinh doanh thì họ làm việc qua loa đại khái, xen lẫn tình cảm, cảm xúc của bản thân, nhưng ra ngoài khi là bạn với nhau thì họ tính toán sát phạt, từng chút nhỏ nhặt. 
Sai chỗ rồi. Trả về cho đúng.

Nguồn: Phan Tịnh- Group web5ngay

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top