lễ phép

Lễ phép Xưa có một vị công tử, một hôm cung đi chơi với ông thầy học. Ra đường gặp một thằng bé bán kẹo chấp tay…